Za samostojne podjetnike in mala podjetja nudimo celovite storitve računovodenja kvalitetno, profesionalno in cenovno ugodno.

Že 19 let dela za naše naročnike.


Na področju računovodenja za vas opravljamo naslednje storitve:

 • evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi s področja računovodstva, ki veljajo v RS,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • izdelava IOP obrazcev in opominov,
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • blagajniško poslovanje,
 • obračun amortizacije,
 • vodenje knjig obračunanega DDV in odbitka DDV,
 • prijava, odjava delavcev, podjemnih sodelavcev, dijakov na praksi … preko sistema e-VEM,
 • obračun osebnih prejemkov (plače, avtorski honorarji, podjemne, pogodbe, najemnine …) ter izdelava in oddaja z zakonom predpisanih poročil,
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege,
 • izdelava poročil o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8),
 • izdelava obrazcev o izplačanih plačah za druge namene (CSD, banke, leasing hiše …),
 • izdelava medletnih bilanc in poslovnega rezultata za potrebe poslovodstva,
 • izdelava davčnih obračunov (obračun DDV, obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka iz dejavnosti …),
 • izdelava zaključnih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.

Slovenija omogoča ogromno finančnih vzpodbud za rast in razvoj podjetij. Izkoristite jih in z našo pomočjo pridobite sofinanciranje vaših podjetniških idej.

 

V okviru finančnega in poslovnega svetovanja vam pomagamo realizirati vaše podjetniške ideje tako, da za vas poiščemo ustrezni finančni instrument (povratna ali nepovratna sredstva).

 

Pri tem vam nudimo celovito storitev:

 • Pogovor o vaši projektni ideji.
 • Iskanje ustreznega finančnega instrumenta.
 • Spremljanje možnosti financiranja z nepovratnimi ali povratnimi sredstvi.
 • Z vami razvijamo projektno idejo.
 • Pripravimo razpisno dokumentacijo s celotnim poslovnim načrtom,
  izvajamo poročanje.

Smo zanesljivi in prijazni. Dodeljen nam je bil Certifikat odličnosti AAA.

 

Kontakt

Računovodstvo:
e-mail: racunovodstvo@kipvizija.si
Tel.: 03 809 50 66