Kdo smo?

Kip vizija je invalidsko podjetje, s sedežem v Občini Kozje. Status invalidskega podjetja je pridobila že ob samem začetku delovanja, torej 10. 10. 2000 po odločbi, pridobljeni s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Kip vizija je pridobila naziv invalidskega podjetja, ker:

  • zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju,
  • zaposluje strokovnega delavca v skladu z zakonom ter
  • ima izdelan poslovni načrt. 

Osnovni namen poslovanja podjetja Kip vizija je usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter drugih, težje zaposljivih oseb in iskanje zanje novih zaposlitvenih možnosti.

Vizija

Naša vizija je postati prva izbira na področju zaposlovanja invalidov na območju Kozjanskega in Obsotelja ter pomemben akter zaposlovanja invalidov v Savinjski regiji. Naša vizija je razširiti doseženo uveljavljenost podjetja s ponudbo izdelkov in storitev na najvišji kakovostni ravni.

Poslanstvo

Želimo imeti vlogo zanesljivega, kakovostnega in izjemno odzivnega partnerja, ki bo svojim kupcem lahko ponudil vso potrebno podporo in storitve ki jih potrebujejo na zahtevnem trgu. Želimo, da nas kot invalidsko podjetje okolica vidi kot izredno odgovorno podjetje, ki ob svoji dejavnosti skrbi za pozitiven odtis na okolje, z zadovoljnimi zaposlenimi, ki vedno strmijo k boljšim rešitvam in strateški učinkovitosti.

S svojimi produkti in storitvami želimo zadovoljiti obstoječe kupce s katerimi sodelujemo. Cilj pa je pridobiti nove kupce različnih panog zaradi razpršenosti.

Strategija

Zastavljeno vizijo bomo uresničevali predvsem s konstantnim vlaganjem v zaposlene, tako na osebnem kot tudi strokovnem področju ter z izboljšavo procesov v podjetju, predvsem z digitalizacijo ter s stalnim izboljševanjem tehnologije.

Naziv: KIP VIZIJA usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja, storitve d.o.o.
Naslov: Lesično 72, 3261 Lesično
Telefon: 03 809 50 66
GSM: 041 696 782
E-mail: info@kipvizija.si
Spletna stran: www.kipvizija.si
Lastniki:

29,80 % Občina Kozje

27,56 % Občina Podčetrtek

22,88 % Terme Olimia d.d.

19,76 % Samson d.o.o.

Direktorica: Darja Godler, uni. dipl. ekon.
Matična številka podjetja: 1562975000
ID številka za DDV ali davčna številka podjetja: SI 66243980
Šifra glavne dejavnosti podjetja: 88.101 dejavnost invalidskih podjetij
Številka transakcijskega računa: SI56 0400 1005 0387 609, odprt pri Novi KBM d.d.