Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti).

Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

  • ima zaposleno predpisano število invalidov ali
  • plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali
  • nadomestno kvoto izpolni s sklenjeno in realizirano pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Kip vizija.

Izračun kvote, povezava do SVZI:

Izračun kvote | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar v letu 2022 znaša 752,10 EUR. 

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka in s tem prihranite?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Kip vizija kot nadomestno izpolnitev kvote. 

Kakšno je tveganje?

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, lahko pogodbo enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

Zakaj sodelovati prav z invalidskim podjetjem Kip vizija?

  • Na voljo imate širok nabor naših storitev, med katerimi lahko izbirate in tako uveljavljate nadomestno izpolnitev kvote.
  • Od vas lahko prevzamemo obveznosti mesečnega poročanja skladu, vaši sodelavci pa lahko ta čas posvetijo pomembnejšim opravilom za vaše podjetje.
  • Ponujamo visoko kakovostne storitve.
  • Z izborom naših storitev ohranjate delovna mesta invalidom.

Več informacij na:
https://www.srips-rs.si/sl/zaposlovanje-invalidov/kvota