KIP VIZIJA d.o.o.
Lesično 72, 3261 Lesično

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 7:00 – 15:00

Telefon: 03 80 95 066
Mobitel: 031 791 073

Pogosta vprašanja

V nadaljevanju odgovarjamo na nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja za lažji dostop do želenih informacij.

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Kip vizija kot nadomestno izpolnitev kvote. 

Tveganja praktično ni, saj v kolikor s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpoveste z odpovednim rokom 30 dni.

Najhitrejša možnost je, da časopis Naše OKo naročite in vam ga vsak teden v nabiralnik prinese vaš poštar.

Časopis Naše OKo lahko naročite preko e-maila urednistvo@casopisoko.si, naročnino pa lahko poravnate v enem, dveh ali štirih obrokih. Letna naročnina znaša 78 € (52 številk).

Časopis Naše OKo pa lahko kupite tudi na enajstih prodajnih mestih na Kozjanskem in v Obsotelju in sicer v:

 • Kašča Lesično,
 • Kašča Buče,
 • Kašča Pristava pri Mestinju,
 • Kmetijska zadruga Kozje,
 • Kmetijska zadruga Imeno,
 • Mercator Kozje,
 • Jager Kozje,
 • Jager Podčetrtek,
 • Jager Bistrica ob Sotli,
 • KEA Bistrica ob Sotli in
 • KEA Podčetrtek.

Cena posameznega izvoda znaša 1,50 €.

Pošljite povpraševanje